Denne vilje gjennom verden. Ved vilje kan alle mennesker

Denne tale, er det blant annet et av de kong Haralds
nyttårstale som ble talt på søndag 31.12.2017. publikummet, mottakerne til
denne tale er derfor norsk mennesker. Harald satte søkelyset mot det
offentligheten å være mennesker. Det utvidet publikum og inkluderte også mange
mennesker med forskjellige bakgrunn, generell alle mennesker i verden.

Hovedmålet med denne tale er til å beskrive norsk
samfunn.  Særlig til å minne norsk
verdier. Hvert lille samfunn i Norge består av kaffekokere, besøkevenner, stor hjerter
og villige hender. Generell om hvordan norsk samfunn er bygd opp.  Han sa at det går en stor vilje gjennom
verden. Ved vilje kan alle mennesker gjør alt godt eller dårlige. Han formidle,
hvordan har Norge vant mot vanskelig tider. I tillegge minner han mennesker er kraft
og mennesker er rikdom, utveksling. Spesielt barn og ungdom er det som framme
våre samfunn til ny tid. Til tross alt oppføre oss ordentlige mot hverandre. Og
å være til hverandre

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nyttårstale består av poetiske språklige. Det er ingen sammensatte tekst. Egentlig det er bare en
tale. Hovedsynet til denne talen er kjærlighet, respekt og norskverdier.

Formen til de tekst er satt til et typisk tale
utskrift. Det er tre sider, en forside eller innledning, hoved punkter og en avslutning.
Forsiden eller innledning består av motivasjon. Hovedgrunn er at vi får viljen
til alt. Og har kraften til forandre alt. Dette skaper virkningsfullt
virkemiddel som skaper kontrast til det vi vanligvis assosierer med vårt daglig
liv: for eksempel den gjør at de aller fleste av oss står opp til en ny dag
uansett hva som vil møte oss. Det er disse som gjør at vi blir oppmerksomme på
temaet.

Teksten har et muntlig preg med mange faguttrykk og dikt
og kort setning som gjør at de fleste forstå alvoret og budskapet. Bruken av
«vi» og «mennesker» bidrar til dette, og gjør teksten mer personlig.  Argumentene som brukes er relevante for
saken.

Her kan man finne litterære virkemidler som er typisk
for en tale. Han brukte vakre og poetiske språklige bilder og metaforer. Som
f.eks.: denne viljen får alt levende til å stekke seg mot lyset. Hvor lyset er
et bilde på livets utfordringer og lykke.

Den neste siden handler mer om utfordringer Norge
hatt. Her er hovedfokuset om hvordan Norge vant mot vanskeligere tiden. Norge
har hatt problemer og utfordringer i det siste. Som for eksempel nedgangen i
oljenæringen. tallen forteller en omstillingsevne som vi nytter godt av i
vanskelige tider. 

Teksten under snaker litt om i dags utfordringer. Og under
er også like alvorlig, og med stor bruk av negative ladd ord føler vi medfølse
og mot unge som sliter psykisk. Like forsiden får vi i tallen vite også hva kan
vi gjøre for å hjelpe. Hva kan vi gjøre for å skape godt samfunn, og blir
problemer forsvinn.  Setning <<å bestemme seg for slutte å mobbe og å oppføre seg ordentlige mot hverandre>> er uthever for å få oss til å huske det, og for å minne oss
på at alle har noe godt i seg.

 

x

Hi!
I'm Josephine!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out