Wienklassicismen Mozart Ludwig van Beethoven BeethovenBeethoven levde mellan 1770-1827.

Wienklassicismen kommer från”classicus”. En musik med klass.Wienklassicismen anses ha ägt rum mellan ungefär 1750 och 1830. Epokens kännetecken är att man bland annat började använda två olika känslor i samma stycke, man var trött på barockens mörka och tunga melodier så styckena blev mer som barnvisor, melodierna i barockens epok kunde vara väldigt långa och det passade inte riktigt in i Wienklassicismens elegans och symmetri så man gjorde kortare melodier.  Man spelade ofta samma sak om och om igen. Det kallas repetition. Musiken var logiskt och enkelt uppbyggd, av detta byggde dom upp storslagna musikstycken, som även spelas och känns igen idag.Ett musikstycke som jag tycker speglar detta är Für Elise.Orkestrarna bestod ofta av stråkkvartetter. som bestod av 2 fioler, 1 viola och 1 cello. Man använde även pianot som började spela en väldigt viktig roll eftersom att man kunde spela både starkt och svagt till skillnad från på en cembalo. Som man ofta använt tidigare.   Två av de mest populära formerna var symfoni och sonat. Sonat är ofta uppdelade i 3-4 satser. Musik stycket är ofta skrivet till en musiker som ofta är pianist eller två musiker en pianist och en violinist. Symfoni är ett musikstycke skrivet för mer än 8 musiker. Ordet betyder samman klang. Musikstycket är ofta skrivet som en sonat. Wienklassicismen till skillnad från barocken (den förekommande epoken) är mycket lättare och inte lika tung som styckena i epoken barocken var. Den efterkommande epoken är Romantiken. Skillnaderna mellan dessa epoker är att Romantiken över går till mer och mer orkestrar och att man försökte överträffa andra musiker med att spela svåra snabba stycken eller för sångare hålla ut toner länge och hålla höga toner. I Wienklassicismen mest kända kompositörer är Wolfgang Amadeus Mozart. han blev känd för hans precision och hans skicklighet. Hans melodier var balanserad, elegant och symmetrisk. Joseph Haydn kallas för “symfonins fader” och “stråkkvartettens fader” ett av hans kända verk är Andante ur symfoni nr 94.Ludwig van Beethoven blev känd för hans långa och mäktiga musikstycken.  Joseph Haydn            Wolfgang Amadeus Mozart        Ludwig van Beethoven BeethovenBeethoven levde mellan 1770-1827. Han föddes i Bonn,Tyskland dog 57 år i Wien. Det sägs att både han och Mozart var Haydn`s  elever. Hans pappa ville att han skulle bli den nya Mozart. Beethoven har gjort många symfonier som var både mäktigare och längre än Mozarts och Haydns. Till Exempel på symfonier är Für Elise, Månskenssonaten.Det sägs att hans första konsert hölls när han var 8-år, men pappan påstod att han var 6-år för att det skulle låta ännu mer fantastiskt. I ungefär 30-årsåldern fick han tinnitus och nedsatt hörsel och efter några år blev han döv men fortsatte ändå att komponera. Det sägs att det var han som ledde oss ut ur Wienklassicismen och in i Romantiken. Hans verk Für Elise (piano version) känns som en väldigt romantisk symfoni som en slags kärleksförklaring. Den skiftar från en lätt stämning i början till en mörk och dyster stämning i mitten och i slute kommer den lätta känslan tillbaka  . Han har blandat in två känslor i melodin kärlek/lycka och oro/ledsamhet.

x

Hi!
I'm Josephine!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out